Disclaimer website GT Bunck Accountants Belastingadviseurs

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door GT Bunck Accountants Belastingadviseurs met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. GT Bunck Accountants Belastingadviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
De website van GT Bunck Accountants Belastingadviseurs bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door GT Bunck Accountants Belastingadviseurs worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GT Bunck Accountants Belastingadviseurs. GT Bunck Accountants Belastingadviseurs geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

GT Bunck Accountants Belastingadviseurs garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij GT Bunck Accountants Belastingadviseurs en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GT Bunck Accountants Belastingadviseurs niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van GT Bunck Accountants Belastingadviseurs. GT Bunck Accountants Belastingadviseurs zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van GT Bunck Accountants Belastingadviseurs zich slecht verdraagt met de naam en de reputatie van GT Bunck Accountants Belastingadviseurs, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.