Algemene leveringsvoorwaarden

GT Bunck is een maatschap gevormd door praktijkvennootschappen. Op al onze diensten zijn de algemene NBA leveringsvoorwaarden van toepassing waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013.
 
U kunt de algemene leveringsvoorwaarden hier downloaden.

General conditions
The general terms and conditions of GT Bunck are filed at the Office of the Clerk of the District Court of Amsterdam on January 30, 2013 number 6/2013.
 
You can download them here.