Algemene leveringsvoorwaarden

GT Bunck is een maatschap gevormd door praktijkvennootschappen. Op al onze diensten zijn de algemene NBA leveringsvoorwaarden van toepassing waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017.
 
U kunt de algemene leveringsvoorwaarden hier downloaden.

General conditions
The general terms and conditions of GT Bunck are filed at the Office of the Clerk of the District Court of Amsterdam on June 19, 2017 number 39/2017.
 
You can download them here.