500 Miljoen voor verhoging arbeidskorting

De VVD heeft in ruil voor het van tafel halen van de strafbaarstelling van illegaliteit bedongen dat het kabinet de inkomensbelasting voor middeninkomens verlaagt. De woordvoerder van fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft dit dinsdag gezegd. Er komt 500 miljoen euro beschikbaar voor een verhoging van de arbeidskorting waarvan inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro gaan profiteren. 

'Denivellerend dus', aldus de woordvoerder. Dat geld wordt gedekt door een bezuiniging op overheidsuitgaven waarbij infrastructuur, defensie en veiligheid zijn uitgezonderd.

Volgens Samsom is de 500 miljoen ook bedoeld voor versterking van de werkgelegenheid. Maar volgens de VVD is dat hooguit een indirect effect: als de middeninkomens door de belastingverlaging meer geld te besteden hebben, gaan ze meer uitgeven, jagen ze daarmee de economische groei aan en dus de werkgelegenheid.