Aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden verlengd

Wie in 2017 bedragen aan derden heeft uitbetaald moet deze voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar is de termijn verlengd tot 1 maart 2018. De uitbetaalde bedragen lopen dit jaar voor het eerst via het gegevensportaal. Door deze nieuwe manier van aanleveren lukt het niet iedereen om de gegevens op tijd naar de Belastingdienst te versturen. Ook heeft de Belastingdienst de uitnodigingen om de gegevens aan te leveren later verstuurd dan anders; begin januari van dit jaar in plaats van begin december vorig jaar.