Afschaffing VAR weer uitgesteld

Afgelopen dinsdag vond de behandeling in de Eerste Kamer plaats van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Daarbij zegde staatssecretaris Wiebes toe dat de VAR niet op 1 april maar op 1 mei 2016 wordt afgeschaft. Ook zegde hij toe dat de overgangsperiode wordt verlengd tot 1 mei 2017. Er is ook een motie ingebracht, waarin de regering wordt verzocht de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er meer zekerheid is dat het systeem van modelovereenkomsten een substantiële verbetering is ten opzichte van de VAR, waarmee daadwerkelijk schijnzelfstandigheid kan worden tegengegaan. Volgende week dinsdag is de stemming en zal blijken wat er nu gaat gebeuren met de VAR.