Belangrijke wijzigingen pensioen directeur grootaandeelhouders (DGA)

Er zijn belangrijke wijzigingen op komst voor het pensioen dat directeur grootaandeelhouders (DGA) opbouwen in hun BV (“in eigen beheer”). Er wordt al jaren gediscussieerd over de vraag of het pensioen in eigen beheer niet beter kan worden afgeschaft. Het is te ingewikkeld geworden en gaat met hoge kosten gepaard zowel voor de belastingdienst als voor de belastingplichtige. Een ander probleem is dat door de fiscale waarderingsvoorschriften de balanswaarde veel lager uitvalt dan de werkelijke, commerciële waarde. Door de extreem lage rente is de commerciële waarde van de pensioenverplichting bij veel BV's zó hoog dat hun vermogen negatief is, waardoor er geen ruimte is voor dividenduitkeringen.

Als deze voorstellen door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, wat zeer waarschijnlijk is, wordt het pensioen in eigen beheer 'uitgefaseerd' (in feite: afgeschaft). In de voorstellen worden drie opties gegeven:
1) Belaste afkoop van het pensioen met korting.
2) Voortzetting van het pensioen in eigen beheer zonder verdere opbouw.
3) Omzetting van het pensioen in een oudedagsspaarvariant.

Welk van de drie opties het meest aantrekkelijk is, is afhankelijk van de hoogte van de pensioenvoorziening, de wens om dividend te kunnen uitkeren en de beschikbare liquide middelen.

Een keuze die vòòr 1 januari 2017 moet worden gemaakt is de eventuele overdracht van externe pensioenpolissen naar de eigen BV. Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk deze naar de eigen BV over te dragen. Dit betekent dat de DGA, bij een lage rentestand, uiteindelijk verplicht is om zijn kapitaal bij een verzekeraar in een extreem laag pensioen om te zetten. Voor DGA’s met pensioenpolissen bij verzekeringsmaatschappijen kan het raadzaam zijn om vóór 1 januari a.s. hun pensioenpolissen naar de eigen BV te halen of om te zetten in een dekkingspolis. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met je pensioen- of verzekeringsadviseur.