Belastingdienst kan wel naheffen in overgangsperiode VAR Wet DBA

Opdrachtgevers en zzp-ers krijgen van de Belastingdienst tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. Voor hen geldt in dit jaar wel een inspanningsverplichting; zij moeten beiden actief bezig zijn om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp'er niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn. De Belastingdienst zal in dat geval niet naheffen gedurende deze transitieperiode. Maar de vraag is of dat in alle gevallen geldt.