Belastingplan 2016

Nadat verschillende maatregelen al eerder waren uitgelekt, is het Belastingplan 2016 officieel bekend gemaakt. Het Belastingplan staat zoals verwacht in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Hieronder worden kort de belangrijkste maatregelen weergegeven.

I Werknemers
Werknemers houden vanaf volgend jaar netto meer geld over. De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf gaan omlaag, terwijl de arbeidskorting fors stijgt. Ook verhoogt het kabinet de bovengrens van de 3e belastingschijf. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd. Werknemers met jonge kinderen profiteren van een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en van de kinderopvangtoeslag.

II Werkgevers
Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor elke werknemer die rond het minimumloon zit. Het CPB heeft berekend dat de verlaging van lasten op arbeid met € 5 miljard al binnen 2 jaar in totaal 21.000 banen oplevert. Op de langere termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.

III Eenvoudiger
Het Belastingplan 2016 bevat een reeks kleinere vereenvoudigingen, waaronder de samenvoeging van 2 innovatieregelingen. Daarnaast onderzoekt het kabinet mogelijke vereenvoudigingen voor de periode na 2016.

IV Vermogensrendementsheffing
Het kabinet stelt verder in het Belastingplan een hervorming voor van de vermogensrendementsheffing in box 3. Hierdoor sluit de heffing gemiddeld beter aan bij het rendement dat belastingbetalers daadwerkelijk behalen. Het heffingsvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd.

V Schenkingsvrijstelling
De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.