Belastingrente en Vennootschapsbelasting

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt minimaal 8%. Voor de vennootschapsbelasting betaalt u belastingrente als de belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 april volgend op het belastingjaar aangifte doet en de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd worden overgenomen.

U betaalt ook geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de belastingdienst de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting oplegt zoals deze is aangevraagd. Indien er bij de definitieve aanslag blijkt dat er nog een aanvullend bedrag te betalen is, betaalt u daarover wel belastingrente.