Belastingrente overlijdensaangifte IB vangt sneller aan

Na overlijden van een belastingplichtige moeten de erfgenamen de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledene doen, via het zogenaamde F-biljet. Als de overlijdensaangifte over 2017 pas in 2018 wordt ingediend bestaat het risico dat er flink belastingrente moet worden betaald. De belastingrente wordt namelijk berekend vanaf zes maanden na afloop van het tijdvak waarover wordt geheven. Normaliter is dat vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar (dus voor 2017 wordt belastingrente gerekend vanaf 1 juli 2018). In het geval van overlijden begint de termijn van 6 maanden te lopen vanaf de overlijdensdatum. Dus wanneer belastingplichtigen denken keurig op tijd aangifte te doen voor 1 april 2018, kan op dat moment de belastingrente al maanden lopen als de belastingplichtige in de eerste helft van 2017 is overleden. Dat kan een fikse tegenvaller opleveren aangezien de belastingrente 4% bedraagt. En daar komt nog bij dat de rente wordt gerekend tot aan het einde van de betaaltermijn van de aanslag.