Belastingrenteregeling

Geld terugkrijgen van de Belastingdienst, geld moeten (bij)betalen aan de Belastingdienst: het is allemaal mogelijk. In de meeste gevallen gaat zo'n teruggave of betaling gepaard met een rentevergoeding.

Met ingang van 2013 is het hele systeem van heffingsrente op de schop gegaan. Het oude heffingsrentesysteem is per 1 januari 2013 vervangen door een systeem van Belastingrente. Dit systeem is van toepassing op aanslagen over belastingtijdvakken die in 2012 of later beginnen. Het rentepercentage van de belastingrente wordt vanaf 1 januari 2014 voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8 procent. Het rentepercentage van de belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente blijft gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Hiervoor komt per 1 januari 2014 een ondergrens van 4 procent. Ook de termijnen waarover rente wordt gerekend of vergoed worden gewijzigd.

Het nieuwe systeem is tamelijk ingewikkeld, maar één ding is wel duidelijk: het wordt er voor de belastingplichtige niet beter op. Het is verstandig om goed in de gaten te houden of u moet bijbetalen of juist een teruggave verwacht, en tijdig te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag of juist om een voorlopige teruggave te vragen.