Berekening loonheffing is gewijzigd per 1 april

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Een werknemer houdt dan per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder over dan nu. De tarieven in box 2 en box 3 wijzigen niet.

De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20% naar 40,40% werd pas in december bekend, waardoor de Belastingdienst deze niet per 1 januari kon doorvoeren. Om een naheffing te voorkomen, volgt er per 1 april een ‘inhaalslag’ over de eerste drie maanden van het jaar. De resterende negen maanden van dit jaar wordt er gerekend met een tarief van 40,46%.

Salarisdienstverlener ADP berekende dat ambtenaren er het meest op achteruit gaan doordat de overheidssector ook meer pensioenpremie gaat betalen. De belastingverhoging beperkt zich bovendien niet tot werkenden; ook gepensioneerden gaan iets achteruit.

Teruggaaf over 2015
Zeker voor werknemers die in 2015 minder verdienden dan € 19.500 euro is het de moeite waard om te kijken of ze nog recht hebben op een teruggaaf over 2015. De opbouw van de arbeidskorting werd in 2015 niet meegenomen over vakantiegeld en andere bijzondere beloningen. Daardoor is er bij de berekening van het salaris met een te lage korting rekening gehouden. Het verschil kan oplopen tot meer dan € 250, aldus ADP.

Bron: Taxence.nl