De meest gestelde vragen rondom zakelijk rijden [8/8]

GT Bunck krijgt regelmatig vragen over de auto van de zaak. Daarom behandelt GT Bunck acht weken lang de meest voorkomende vragen die er zijn rondom de het zakelijk rijden.

Hoe moet een werkgever de omzetbelasting voor privégebruik auto van zijn werknemer aangeven?

Voor een werkgever (met BTW belaste prestaties) die een auto ter beschikking stelt aan een werknemer zonder dat de werknemer hiervoor een vergoeding betaald kan de BTW in aftrek worden gebracht waarbij in de laatste BTW aangifte van het jaar over het privédeel BTW wordt voldaan. Als er geen kilometeradministratie aanwezig is dan moet het forfait van 2,7% van de cataloguswaarde aan het eind van het jaar worden voldaan.

Voor een werkgever die een auto ter beschikking stelt aan een werknemer waarbij de werknemer een vergoeding voor privégebruik aan de werkgever moet betalen geldt dat de vergoeding in principe belast is met BTW welke door de werkgever moet worden afgedragen. Als de vergoeding minder is dat de ‘normale waarde’ (=marktwaarde) die aan het privégebruik is toe te rekenen moet de werkgever zelf de normale waarde berekenen en aan de hand daarvan de BTW op de aangifte voldoen. Is er geen kilometeradministratie of ontbreekt een kostenoverzicht dan mag de afracht van BTW over de vergoeding gedurende het jaar achterwege worden gelaten en moet 2,7% van de cataloguswaarde worden afgedragen.