Deadlines 31 maart

Heeft u vóór 30 september 2015 een intentieverklaring of voorovereenkomst tot geruisloze inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 geregistreerd? U moet de BV dan uiterlijk op donderdag 31 maart 2016 hebben opgericht en de onderneming hebben ingebracht. Wilt u met geruis de BV in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016? In dat geval moet de intentieverklaring of voorovereenkomst uiterlijk 31 maart 2016 zijn opgemaakt en aangetekend zijn verzonden naar de Belastingdienst. Een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting die op 1 januari 2016 moet ingaan, moet ook uiterlijk op 31 maart 2016 zijn aangevraagd.

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet u vóór 1 april 2016 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgeven hoeveel S&O-uren zijn gerealiseerd. Dat moet u ook doen als hij/zij in 2015 wel een S&O-verklaring heeft ontvangen, maar geen S&O-uren heeft gerealiseerd. Heeft u in 2015 RDA aangevraagd, dan moeten naast de S&O-uren ook de gemaakte kosten en uitgaven worden doorgegeven als het RDA-forfait niet van toepassing is. Het niet opgeven van de S&O-gegevens leidt tot een boete. U kan de melding doen via het eLoket van RVO.nl.