Digitaal aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden

Als een ondernemer iemand betaalt voor bepaalde werkzaamheden of diensten dan moeten de uitbetaalde bedragen aan de belastingdienst worden aangeleverd indien er aan deze 2 voorwaarden wordt voldaan:

  • Hij is niet in dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.
     

Voorbeeld van betalingen die moeten worden aangeleverd:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
  • betalingen aan sprekers en auteurs
     

De gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) moeten voortaan digitaal aangeleverd worden bij de Belastingdienst. Dat kan via de software van de Belastingdienst met de ‘Invoerapplicatie voor opgaven derden uitbetaling (IDU)’ of via de eigen software. In het laatste geval wordt de ‘Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software’ gebruikt. Hierin staat waar het aan te leveren bestand aan moet voldoen. De gegevens moeten jaarlijks worden aangeleverd vóór 1 februari na het jaar waarin de bedragen zijn uitbetaald aan derden. Er wordt geen uitstel verleend.