Economie op peil van voor de crisis

De Nederlandse economie en de overheidsfinanciën staan er een stuk beter voor dan enkele maanden geleden nog werd gedacht. Het kabinet Rutte-II sluit zijn regeerperiode zonder tekort af, terwijl de economie weer terugkomt op het peil van voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn dinsdag gepresenteerde decemberraming. Daarin voorzien de rekenmeesters van het kabinet een economische groei van 2,1 procent in 2017. Daarmee zou de vooruitgang even sterk zijn als dit jaar, na een plus van 2 procent vorig jaar. Drie maanden geleden werd voor 2016 en 2017 nog een terugval tot 1,7 procent voorspeld.

Onlangs bleek al dat de aanhoudende economische groei voor aanzienlijke belastingmeevallers zorgt, waardoor het overheidstekort dit jaar kleiner is dan eerder gedacht. Het CPB verwacht dat die ontwikkeling doorzet, waardoor de uitgaven en inkomsten van de Staat volgend jaar voor het eerst in negen jaar in evenwicht zijn.

Werkgelegenheid
De robuuste groei zorgt er bovendien voor dat de economie weer even groot is als in 2008, gerekend per hoofd van de bevolking. Ook de werkgelegenheid keert eindelijk weer terug op het niveau van voor de crisis, na de volgens het CPB 'uitzonderlijk lange' herstelperiode. De werkloosheid daalt volgend jaar verder, maar blijft met 5,3 procent hoger dan voor de dubbele recessie.

De groei wordt volgend jaar aangejaagd door consumenten, die profiteren van de loonsverhogingen van de afgelopen twee jaar. De koopkracht loopt daarbij verder op, hoewel de vooruitgang met 0,7 procent aanzienlijk kleiner is dan de plus van bijna 3 procent die dit jaar werd geboekt.

Brexit
Het CPB wijst er ondanks de zonnige prognoses op dat de economische en politieke situatie in de EU onzeker blijft. De gevolgen van de brexit lijken daarbij vooralsnog echter mee te vallen. Nederland houdt volgend jaar last van de zwakke groei van de wereldhandel, maar weet zijn aandeel op de internationale markt naar verwachting wel te vergroten.

De staatsschuld neemt verder af en komt volgens de nieuwe ramingen in 2017 voor het eerst sinds 2010 onder het Europees vastgestelde maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Reactie minister Kamp
Minister Henk Kamp van Economische Zaken is niet verrast door de positieve economische vooruitzichten. ,,De seinen van de Nederlandse economie staan al een tijd op groen. Deze positieve vooruitzichten van het CPB liggen dan ook in de lijn der verwachting'', aldus Kamp, die de economie verder wil versterken.

Kamp stelt dat de gunstige cijfers aantonen aan dat het loont om in moeilijke tijden inspanningen te leveren om de economische structuur te versterken. ,,Maar vooral tonen ze de veerkracht van de ondernemers in dit land''.

Volgens de minister is het nu zaak om de economie verder duurzaam te versterken. ,,Dat kan door de energietransitie te versnellen, te investeren in innovatie en maatregelen te nemen die de arbeidsproductiviteit verhogen,'' zegt Kamp.

Winkeliers
Meer werkgelegenheid en koopkracht en een groeiend consumentenvertrouwen zorgen volgend jaar voor wat meer ademruimte voor winkeliers. Dat schrijven economen van ING in een vandaag gepubliceerd rapport. 

Het afgelopen jaar sloegen de faillissementen van V&D en de schoenenketens van Macintosh fikse gaten in de Nederlandse winkelstraten. Mede daardoor zagen winkels in bijvoorbeeld kleding, meubels, huishoudelijke artikelen en elektronica de omzet nauwelijks toenemen. Daarin komt in 2017 verandering, denkt ING. Dat is te danken aan de aantrekkende economie, maar ook aan het feit dat de gaten in het winkellandschap langzaam maar zeker worden opgevuld.

Bron: AD