EU vraagt Nederland belastingvrijstelling Vennootschapsbelasting af te schaffen

De Europese Commissie is niet te spreken over de selectieve belastingvrijstelling die in Nederland voor overheidsbedrijven geldt.

Brussel vindt dat overheidsbedrijven direct concurreren met commerciële bedrijven die wel vennootschapsbelasting moeten betalen. De overheidsbedrijven genieten, aldus Brussel, dus een voordeel en dat is niet te verdedigen op grond van EU-staatssteunregels.

'Willen we alle voordelen van de interne markt plukken, dan moet er ook eerlijke concurrentie zijn,' zegt Joaquin Almunia Europees commissaris Mededinging. 'Daarom moeten alle spelers op de markt met gelijke wapens kunnen strijden. Ik ben er zeker van dat Nederland zijn belastingwetgeving op dit punt zal aanpassen.' Het is niet zo dat alle overheidsbedrijven in Nederland gevrijwaard zijn. Zo moeten landbouw- en mijnbouwbedrijven, maar ook de luchthaven Schiphol en de Staatsloterij wel vennootschapsbelasting betalen.

Brussel geeft de voorkeur aan de afschaffing van de vrijstelling. Nederland heeft een maand de tijd om de commissie te laten weten of het hiermee kan instemmen. Lukt het niet om tot een akkoord te komen, dan kan Brussel een formeel onderzoek naar (verboden) staatssteun beginnen.
Nederland is in 'constructief gesprek' met de Europese Commissie over het onderwerp, aldus het ministerie van Financiën. 'De staatssecretaris van Financiën is bezig met het ondernemen van stappen met betrekking tot de herziening van de regelgeving voor belastingplicht voor overheidsbedrijven, om zo mogelijke verstoring van de concurrentie op het terrein van de vennootschapsbelasting weg te nemen.'

Bron: Accountancynieuws