Fiscaal beleid inzake crowdfunding in ontwikkeling

De Belastingdienst werkt aan een overkoepelend beschrijvend document over de fiscale aspecten van crowdfunding. Het document is nog in concept en zal niet op korte termijn worden afgerond, omdat eerst afstemming moet plaatsvinden. Als het document af is, wordt het beschikbaar gesteld op de site van de Belastingdienst. Dat antwoordde de staatssecretaris op een WOB-verzoek.

In het WOB-verzoek wordt openbaarmaking verzocht van een stimuleringsregeling of anderszins een afwijkende behandeling ten aanzien van crowdfunding. Dat bestaat niet volgens de staatssecretaris. De Belastingdienst heeft wel standpunten ingenomen in andere documenten en gedeeltelijk openbaar gemaakt waarin de relatie tussen crowdfunding en de ABNI-regeling is gelegd. Uit de notities blijkt ook dat fiscale beoordeling plaatsvindt aan de hand van de feitelijke situatie ten aanzien van de desbetreffende fiscale onderwerpen.