Fiscale actielijst 2014

Het Belastingplan 2015 heeft niet veel verrassingen gebracht. Welke plannen doorgaan en in 2015 van kracht zullen zijn, wordt de komende periode in de Eerste en Tweede Kamer beslist. U kunt uiteraard in 2014 nog gebruik maken van bestaande fiscaal interessante regelingen. Een aantal van deze maatregelen komt eind 2014 te vervallen.

Tijdelijk tariefvoordeel dividenduitkering
Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga)? U kunt in 2014 nog profiteren van de tijdelijke verlaging van het box-2-tarief van 25% naar 22%. Vanaf 2015 geldt weer het tarief van 25% in box 2. Uw belastingbesparing kan oplopen tot maximaal €15.000. 

80%-regeling afkoop stamrecht
Heeft u een ontslagvergoeding via een stamrecht verkregen of in een stamrecht-bv laten storten? U kunt in 2014 het stamrecht in één keer volledig uit laten betalen en gebruikmaken van de 80%-regeling. Dit betekent dat ‘slechts’ 80% van het stamrecht is belast tegen het oplopend tarief in box I.

Schenkingsvrijstelling € 100.000 koopwoning
De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling, waarmee u €100.000 belastingvrij kunt schenken, vervalt eind dit jaar. U kunt in 2014 een familielid of een derde een bedrag schenken voor de financiering van de koopwoning zonder dat daarover schenkbelasting hoeft te worden betaald.

Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015
De werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 verplicht voor u als werkgever. U kunt dan niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Onder deze nieuwe regeling komt de zogenaamde fietsregeling te vervallen. Indien u uw werknemer nog een fiets wilt verstrekken moet u dat nog in 2014 doen.