Ga ik erop vooruit in 2018?

Dat was de vraag die werknemers in januari bezig hield. Dat het nettoloon ook gelijk kan blijven of minder kan worden daar moeten de meeste mensen niet aan denken. Gelukkig laat de loonstrook in 2018 voor de meeste mensen een hoger nettoloon zien dan in 2017, al is het verschil soms zeer gering. Het indexeren van de heffingskortingen en een lagere pensioenpremie zijn de grootste oorzaak van deze (kleine) verhoging.

Toch zijn er ook mensen die er (flink) op achteruit gaan. Vooral parttimers en jongeren die het minimumjeugdloon verdienen gaan er een paar euro op achteruit. Dit komt doordat zij met hun lage inkomen niet volledig gebruik maken van de arbeidskorting. Dit verlies kan eventueel worden gecompenseerd door het geld terug te vragen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast is de groep werkenden die geboren is in 1953 de dupe van het afschaffen van de werkbonus. Dit kan tot € 100 netto per maand schelen. Dat is een fikse tegenvaller voor werkenden met een laag inkomen.

Heb je nog vragen over je loonstrook, neem gerust contact op!