Grootste stijging investeringen in ruim een jaar

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa bijna 17 procent groter dan in mei 2016, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De investeringen in vervoermiddelen en woningen waren een stuk hoger dan een jaar eerder. Ook in machines en bedrijfsgebouwen is meer geïnvesteerd.

Verder heeft mei dit jaar 2 werkdagen meer dan mei 2016. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juli minder gunstig dan in mei. Dat komt vooral doordat de groei van de export op jaarbasis in de radar van juli kleiner is dan in de radar van mei.

Daarnaast is de stijging van de Nederlandse aandelenkoersen iets minder groot. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.