Hoe lang moet mijn stamrechtuitkering duren?

Het is sinds 2014 mogelijk om een goudenhanddrukstamrecht gedeeltelijk af te kopen. Daarmee is het mogelijk om van jaar tot jaar te beoordelen wat de inkomensbehoefte is en om daar de opname uit het stamrecht op af te stemmen. Deze gedeeltelijke afkoop is slechts toegestaan tot het moment waarop de periodieke uitkeringen uiterlijk moeten ingaan. Dat is meestal het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. De looptijd van de periodieke uitkeringen wordt vervolgens bepaald met inachtneming van een sterftekans van ongeveer 1%. Voor een alleenstaande man van 65 jaar komt dit vereiste neer op een uitkeringsduur van ongeveer 1,5 jaar.