Investeringsaftrek in 2018 nog claimen? Doe tijdig aanbetaling!

Als u het voornemen heeft in 2018 nog gebruik te maken van de investeringsaftrek, maar heeft u nog niet alle investeringen betaald? Dan kunt u misschien deze fiscale aftrek toch benutten als u tijdig een aanbetaling doet.

Als u nog eind 2018 verplichtingen aangaat voor de investering in een bedrijfsmiddel, mag u daarover onder voorwaarden de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2018. De totale investeringen moeten dan wel minstens € 2.300 maar hooguit € 314.673 bedragen. Een andere voorwaarde is dat u het bedrijfsmiddel in 2018 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Heeft u het bedrijfsmiddel in 2018 nog niet in gebruik genomen? En zou de investeringsaftrek uitgaan boven het bedrag dat bij het einde van 2018 voor die investering is betaald? Dan wordt de KIA beperkt tot het bedrag wat in 2018 is betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2019. Als u de KIA toch volledig wil benutten, zal u een aanbetaling moeten doen zodat de totale betaling in 2018 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2018.