'Kabinet niet bezig met terugdringen aantal zzp'ers'

Het kabinet is niet bezig met plannen om het aantal zzp'ers terug te dringen. Wel studeert een onafhankelijke ambtelijke werkgroep op de positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt. Het rapport van deze werkgroep is nog niet af, dus het kabinet ‘kan er nog niks van vinden'. Kringen rond het kabinet hebben dat dinsdag gezegd in reactie op een bericht van het Financieele Dagblad.

Volgens het FD ontwikkelt het kabinet plannen om de groei van het aantal zzp'ers af te remmen. Het zou willen snijden in fiscale faciliteiten waarvan zij profiteren, zoals de zelfstandigenaftrek. Zzp'ers hoeven over de eerste ruim 7280 euro die ze verdienen geen belasting te betalen.

Nederland telt zo'n 800.000 zzp'ers. Hun aantal is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een tiende van de werkenden in Nederland is nu zzp'er. Rond jaren 90 was dat nog 1 op de 17.

De ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse ministeries, het Centraal Planbureau en een onafhankelijke voorzitter, moet nagaan hoe het komt dat het aantal zzp'ers zo is gegroeid. Ook moeten de ambtenaren onder meer analyseren welke gevolgen het toenemend aantal zzp'ers heeft voor de economische ontwikkeling, het stelsel van sociale zekerheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Het rapport van de werkgroep moet op 1 december af zijn.


Bron: accountancynieuws.nl