Kilometerstand wijst al op gebruik auto

De koper van een auto hoeft niet op gebruikssporen te kunnen wijzen om aannemelijk te maken dat de auto is gebruikt. De kilometerstand maakt dat in beginsel al duidelijk.

Een B.V. kocht een auto die uit Duitsland afkomstig was. Zij kwam met de verkoper mondeling overeen dat deze de auto tot het moment van levering mocht gebruiken als demonstratieauto. Toen de auto werd geleverd en in Nederland werd geregistreerd, stond de kilometerteller al op 2.267 kilometer. Toch meende de inspecteur dat de auto voor de toepassing van de BPM nieuw was, omdat hij vond dat de auto geen gebruikssporen vertoonde. Hij stelde dat de kilometerstand was gemanipuleerd, maar had daarvoor geen enkel bewijs geleverd. Hof Den Bosch oordeelde dat de kilometerstand al wees op gebruik. Het hof ging daarom niet verder in op de vraag of de auto gebruikssporen vertoonde, maar verklaarde het hoger beroep van de B.V. gegrond. De BPM-aanslag werd verlaagd.