Koop nu nog elektrische auto!

Het wordt minder voordelig om een elektrische auto van de zaak gaan rijden. Het te vervallen voordeel is echter nog een tijdje te benutten, mits de werkgever tijdig de elektrische auto aanschaft.

Als u nu een nieuwe auto van de zaak gaat rijden met een CO2-uitstoot van nihil, krijgt u in beginsel te maken met een bijtelling wegens privégebruik van 4%. Vanaf 1 januari 2019 geldt het lage bijtellingspercentage alleen maar voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Als de auto in 2018 of eerder is gekocht en onder het overgangsrecht valt, mag u nog een tijdje de oude bijtelling hanteren. Als u pas in 2019 een nieuwe auto koopt en ter beschikking stelt aan uzelf of aan uw werknemer, valt deze auto niet onder het overgangsrecht. Als u goedkoop elektrisch wilt gaan rijden in 2019, is het dus zaak nu alvast te handelen!