Maandelijks afrekenen WKR niet langer nodig

Maakt u gebruik van de werkkostenregeling (WKR), dan hoeft u per 1 januari 2015 niet langer ieder aangiftetijdvak af te rekenen over de vrije ruimte. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat u straks na afloop van het kalenderjaar de afrekening kunt maken.

In het bericht ‘Per 2015 is de vrije ruimte van de WKR 1,2%’ kon u lezen dat de staatssecretaris de WKR op een aantal punten gaat vereenvoudigen. Eén van die punten is de afrekening over de vrije ruimte. Als u de werkkostenregeling nu al toepast, moet u gedurende het jaar vaststellen hoe het met uw vrije ruimte staat. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet u ook tussentijds 80% eindheffing afrekenen. Dat betekent dus veel administratieve rompslomp.

Afrekenen in eerste loonaangifte 2016
Met ingang van volgend jaar kunt u de afrekening in één klap na afloop van het kalenderjaar doen. Als u in 2015 méér dan 1,2% van het totale fiscale loon over 2015 aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte heeft ondergebracht, betaalt u in de eerste loonaangifte van 2016 in één keer 80% eindheffing over het meerdere. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de uitgewerkte wetsvoorstellen voor de vereenvoudiging van de WKR.

Vrije ruimte wel in de gaten houden
De noodzaak voor het aanhouden van de huidige drie verschillende methoden voor het afrekenen van de vrije ruimte komt door de nieuwe maatregel te vervallen. Voor de afrekening hoeven werkgevers zich gedurende het jaar ook niet meer te baseren op het fiscale loon van het vorige kalenderjaar. Het blijft natuurlijk wel verstandig om – met behulp van de loonsom van vorig jaar – door het jaar heen een vinger aan de pols van uw vrije ruimte te houden.

Bron: Rendement.nl