Machtiging belastingaanslagen

Het systeem van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA) is  vanaf 1 maart 2014 gewijzigd in een systeem genaamd Service Bericht Aanslag (SBA). Wij hebben deze SBA voor onze cliënten aangevraagd. Cliënten ontvangen van de belastingdienst een brief waarin wordt bevestigd dat wij de SBA hebben aangevraagd.  Als u het ermee eens bent dat wij kopieën van uw aanslagen ontvangen, hoeft u geen actie te ondernemen. De machtiging gaat dan vanzelf in. Indien u het er niet mee eens bent, kunt u dat aangeven.
Als u vragen heeft over de machtiging of over de kopie aanslagen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.