Medici en omzetbelasting

Voor medische diensten gold tot voor kort in de omzetbelasting een vrijstelling. Daardoor hoefde uw huisarts of tandarts u geen BTW in rekening te brengen. In 2012 is echter besloten dat deze btw-vrijstelling met ingang van 1 januari 2013 zal worden beperkt tot (para)medische diensten die worden verricht door BIG-beroepsbeoefenaren, en dan nog alleen maar voor zover deze diensten behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep.

Huisartsen en tandartsen zijn BIG-beroepsbeoefenaren en hoeven nog steeds geen BTW in rekening te brengen.

Voor psychologen wordt de vrijstelling beperkt tot GZ-psychologen. Voor onder meer osteopaten, pedagogen en acupuncturisten verdwijnt de vrijstelling geheel. Enkele niet-BIG beroepsgroepen mogen de vrijstelling wel blijven toepassen omdat zij gelijkwaardige diensten verrichten. Hierbij kunt u denken aan orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en psychologen arbeid en gezondheid.