Melding betaling aan natuurlijke personen

Heeft u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u vóór 1 februari de uitbetaalde bedragen misschien aan de belastingdienst aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  1. Hij is niet bij u in dienstbetrekking.
  2. Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes;
  • betalingen aan sprekers en auteurs;
  • betalingen aan deelnemers aan medische proeven.

Het aanleveren van de gegevens doet u via het gegevensportaal van de belastingdienst voor uitbetaalde bedragen aan derden: gegevensportaal.belastingdienst.nl.