MvF: Besluit 'giftenaftrek of uitdeling'

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt herhaaldelijk gevraagd of giften die verband houden met persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder wel in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met de persoonlijke behoefte van de aandeelhouder kwalificeren deze giften als middellijke uitdeling en zijn als zodanig van aftrek uitgesloten.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een besluit genomen waarin hij een tegemoetkoming geeft voor dit vraagstuk ter voorkoming van verdere discussies. De Staatssecretaris keurt goed dat giften door een vennootschap die zijn ingegeven door persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder maar overigens voldoen aan de in artikel 16 van de Wet vennootschapsbelasting gestelde voorwaarden, in aftrek komen voor de vennootschapsbelasting voor zover zij het maximum niet te boven gaan. Deze giften worden voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting niet als uitdeling aangemerkt.

Besluit 31 oktober 2016, nr. BLKB 2016/152