Nederlanders durven nauwelijks te beleggen

Ondanks de historisch lage spaarrente durft het leeuwendeel van Nederlandse huishoudens niet te beleggen. Dit concludeert Tilburg University in een onderzoek naar het spaar- en beleggingsgedrag van ruim 2.000 Nederlandse huishoudens.

Angst voor risico’s
Nog geen kwart (23 procent) van de huishoudens belegt in aandelen en/of obligaties, hoewel een gemiddeld huishouden al snel ruim 20.000 euro aan investeerbaar vermogen bezit. Angst voor de risico’s en twijfels over de financieel adviseurs zijn de meest gehoorde redenen om er vanaf te zien. In plaats daarvan laten de meeste Nederlanders hun geld op een klassieke spaarrekening staan.

Dure traditie
“Deze Nederlandse spaardrang wordt stilaan een dure traditie. Doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt uit onze zorg, ons pensioen, ons onderwijs en onze woningmarkt, wordt het steeds belangrijker om een eigen verstandige financiële planning te maken”, zegt de Tilburgse econoom Dirk Brounen.

Nederlanders hebben op dit moment ruim 336 miljard euro op spaarrekeningen staan tegen een rentestand van bijna nul. “Dat gaat ons niet altijd helpen aan voldoende eigen middelen die we straks moeten gaan inzetten om onze dromen te verzilveren,” zo waarschuwt Brounen.

Beleggen levert meer op
Volgens hem vrezen spaarders de onzekerheid van de toekomst. “Zij zijn overtuigde risicomijders en vertrouwen daarom niet op de gunstige gemiddelden van aandelen en obligaties”. Dit terwijl ‘alle cijfers’ laten zien dat op langere termijn beleggen meer oplevert dan alleen maar sparen.