Nieuw besluit over reisbureauregeling omzetbelasting gepubliceerd

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een besluit uitgebracht over de reisbureauregeling. Het besluit gaat in op enkele specifieke situaties; het is geen allesomvattende beschrijving. Er is onder meer een overgangsregeling opgenomen in verband met een ruimere uitleg van het begrip ‘reiziger’, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie EU.

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat de reisbureauregeling alleen van toepassing is op de verkoop van reizen aan de eindconsument. Verder is de goedkeuring om het 0%-tarief toe te passen op bepaalde vormen van personenvervoer binnen de Europese Unie uitgebreid. Dit besluit vervangt en actualiseert de eerder gepubliceerde beleidsbesluiten over de reisbureauregeling. Deze besluiten zijn nu ingetrokken. Het nieuwe besluit treedt in werking op 2 augustus 2014.  

Bron: accountancynieuws.nl