Nog geen invoerrechten verschuldigd bij aankoop uit VK na Brexit

De Brexit is een feit maar er zijn nog veel vragen over het handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Het Ministerie van Financiën heeft antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Zo is er aangegeven dat er op (online) aankopen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) tot en met 31 december 2020 geen invoerrechten zijn verschuldigd.

Dat er tot en met 31 december 2020 geen invoerrechten zijn verschuldigd komt door de overgangsperiode. Hierdoor gelden alle EU-afspraken en regels nog tot en met 31 december 2020 voor het VK. In de overgangsperiode onderhandelen het VK en de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord. Als er op tijd een akkoord wordt bereikt, kan het zijn dat de regels ook na 31 december 2020 hetzelfde blijven. Als er voor 1 januari 2021 geen nieuwe afspraken zijn gemaakt veranderen de regels wel. Het VK geldt dan als een derde land. Bij (online) aankopen van producten die € 22 of meer kosten moet er in Nederland btw worden afgedragen. Als de aankoopwaarde hoger is dan € 150 moeten er in Nederland ook invoerrechten worden afgedragen. Ten aanzien van het betalingsverkeer wordt gemeld dat het betalingsverkeer tussen de EU en het VK gewoon doorgaat. De banken hebben maatregelen genomen om het zogeheten SEPA-betalingsverkeer op de normale wijze te laten verlopen. Betalingen in euro’s, Britse ponden of andere niet-euro valuta naar het VK kunnen zonder belemmeringen plaatsvinden.
Op de site van de Rijksoverheid staan de 96 meest gestelde vragen en antwoorden over de Brexit.