Omzet industrie gestegen

De omzet in de industrie is in het laatste kwartaal van 2016 op jaarbasis weer gestegen. Dat is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2014. De afzetprijzen lagen in het vierde kwartaal 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Hogere aardolieprijzen spelen hierbij een belangrijke rol. Dat meldt het het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Kwartaalmonitor Industrie.

Bedrijven in de industrie boekten in het vierde kwartaal 1 procent meer omzet dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Binnen de landsgrenzen steeg de omzet met 4,5 procent, buiten Nederland daalde de omzet met 0,8 procent. De industriële productie steeg dit kwartaal voor het vijfde kwartaal op rij, dit keer met 2,6 procent. Ondanks het omzetherstel in het vierde kwartaal daalden de omzet en de prijzen over heel 2016 gemeten wel, respectievelijk met 2,9 procent en 3,7 procent.

Aardolie-industrie en chemische industrie in de plus
De aardolie-industrie produceerde in het vierde kwartaal minder dan een jaar eerder. Doordat de afzetprijzen 13 procent hoger lagen, steeg de omzet met 1,6 procent. December was wat de prijsontwikkeling betreft de grote uitschieter: de prijzen waren in deze maand 35,2 procent hoger dan eind 2015.

De laatste keer dat de prijzen in de aardolie-industrie op jaarbasis stegen was in het vierde kwartaal van 2012. De hogere prijzen in de aardolie-industrie in december volgden op afspraken die eind november gemaakt zijn in het kader van het OPEC-akkoord. In de eerste negen maanden van 2016 daalden de prijzen nog. De prijzen namen voor het eerst toe in oktober en november, en wel met respectievelijk 6,9 procent en 0,3 procent.

In de chemische industrie stegen de prijzen met 0,8 procent. Dit komt door een prijsstijging van 2,7 procent op de binnenlandse markt. Ook de productie nam voor het vijfde kwartaal op rij toe. De omzet steeg voor het eerst sinds 2014, met 5,2 procent.

Ook groei in andere branches
De omzetstijgingen in de aardolie-industrie en de chemische industrie hebben een groot aandeel in de omzetstijging van de totale industrie. Maar ook in andere branches is sprake van groei, bijvoorbeeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie, de meubelindustrie, de metaalindustrie en de transportmiddelenindustrie. De forse groei in de hout- en bouwmaterialenindustrie houdt verband met de oplevende woningmarkt. In onder meer de textielindustrie daalde de omzet stevig.