Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam uit op 14,7. Dit is de hoogste waarde sinds het begin van de crisis in 2008 en nog eens 5,5 punten hoger dan het laatste kwartaal van 2016. Dat melden VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Meer vertrouwen in meeste sectoren
In nagenoeg alle sectoren verbeterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. De stemming onder de ondernemers in de industrie, detailhandel, groothandel, verhuur van en handel in onroerend goed en zakelijke dienstverlening bereikte in het eerste kwartaal het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst (27,2). Ook in de groothandel is het vertrouwen relatief groot. De stemming onder de ondernemers in die sector verbeterde van 18,7 in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 25,2 in het eerste kwartaal.

Groei investeringen en werkgelegenheid
21,8% van de Nederlandse ondernemers verwachten per saldo in 2017 meer te investeren dan in het afgelopen jaar. Ook is er een positief saldo van ondernemers die een toename in de werkgelegenheid in hun bedrijf voorzien. Per saldo verwacht 8,7% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het eerste kwartaal.

Brexit kan onzekerheid geven
VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de Brexit, afhankelijk van de precieze vorm die deze krijgt, een negatief effect kan hebben op het vertrouwen van ondernemers. Voor veel bedrijven kan dit verstrekkende gevolgen hebben, aangezien het VK onze derde handelspartner is.

Bron: Nextens