Overname van een parkeerkaartje voldoet niet parkeerbelasting

Door overname van een parkeerkaartje is de verschuldigde parkeerbelasting niet voldaan, oordeelde de Rechtbank Gelderland op 19 maart 2015. Deze uitspraak leidde tot een smeuïg stukje in de media, waarop de in de Tweede Kamer vragen werden gesteld aan minister Plasterk (BZK). De minister kan echter niks anders doen dan de Rechtbank gelijk geven: “Parkeerbelasting wordt op grond van artikel 234 Gemeentewet geheven bij wege van voldoening op aangifte dan wel op andere wijze. In dit zelfde artikel in de Gemeentewet valt te lezen dat voldoening op aangifte uitsluitend is: het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van een parkeermeter of parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

Het parkeren van ieder voertuig op een plaats waar parkeerbelasting verschuldigd is voor dat parkeren van het voertuig, leidt op zichzelf tot een belastingplicht voor degene die de auto daar heeft geparkeerd, dan wel de houder van het kenteken. Dit leidt er toe dat het overnemen van een parkeerkaartje niet mogelijk is.” Het papieren kaartje is slechts het betaalbewijs van de andere parkeerder, aldus Plasterk, die aangeeft geen maatregelen te willen treffen om 'dit absurde verbod' teniet te doen.