Overzicht: de kabinetsplannen voor 2015

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2015 bekendgemaakt. De belangrijkste kabinetsplannen zijn vorige week al uitgelekt. Een overzicht van de maatregelen.

- De arbeidskorting gaat omhoog, iedereen die werkt krijgt dan meer korting op de belasting. Daar is het kabinet jaarlijks 500 miljoen extra aan kwijt.
- De verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf kost de schatkist jaarlijks 475 miljoen. Het tarief gaat met 0,25 procentpunt omlaag.
- Een belastingvoordeel voor AOW'ers, de ouderenkorting, gaat omlaag. Voor vermogende ouderen verdwijnt het fiscale voordeel helemaal. Dat komt neer op een bezuiniging van 195 miljoen.
- Een oudertoeslag in box 3 wordt afgeschaft. Dat levert nog eens 190 miljoen op.
- Voor een aantal soorten lease-auto’s gaat de belasting omhoog. 
- De eerder verhoogde accijns op diesel wordt niet weer verlaagd.

Zorg
- De zorgpremie voor het basispakket gaat in 2015 naar verwachting met 10 euro per maand omhoog. Daarmee is iedereen ruim 1.200 euro per jaar kwijt aan zijn verplichte zorgverzekering. Zorgverzekeraars stellen de precieze zorgpremie zelf vast. Het verplichte eigen risico gaat van 360 naar 375 euro. 

Sociale Zaken
- Voor de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van Rijk naar gemeente wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken.
- Ouders die werkloos raken en recht op WW hebben, krijgen volgend jaar zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Nu is dat nog drie maanden.
- Het kabinet trekt 160 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget. Dat moet de koopkracht van gezinnen verbeteren.
- Er wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor het bestrijden van armoede en schulden.

Wonen
- Het verlaagde btw-tarief op verbouwingen is verlengd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. Huiseigenaren betalen nog altijd niet 21 maar 6 procent btw over een renovatie of verbouwing.
- Mensen die na de verkoop van hun huis een restschuld overhouden, mogen de rente over die restschuld langer aftrekken. Nu is dat maximaal tien jaar, dat wordt vijftien jaar. Het gaat om restschulden tot 2018 die zijn meegefinancierd onder de Nationale Hypotheek Garantie.
- Ouders kunnen niet meer belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken voor het aflossen van de hypotheek of de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De tijdelijke verruiming wordt vanaf 2015 weer afgeschaft.
- Voor de huurtoeslag is 31 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Veiligheid
- De uitgaven aan defensie gaan structureel met 100 miljoen euro omhoog.
- De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt 25 miljoen euro extra. Daarmee zijn de eerdere bezuinigingen weer teruggedraaid.

Onderwijs
- Vanaf studiejaar 2015/2016 vervalt de basisbeurs voor het hoger onderwijs en gaat de hoogte van de aanvullende beurs omhoog. 
- Oud-studenten krijgen mogen in plaats van in vijftien jaar hun studieschuld in 35 jaar aflossen. De maximale maandelijkse aflossing gaat daarmee omlaag van 12 procent naar 4 procent van het maandinkomen.
- Docenten krijgen115 miljoen euro voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Zo'n vijftienduizend leraren kunnen daarvan gebruikmaken. Daarnaast krijgen alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget voor omscholing.
- De nullijn voor docenten wordt losgelaten. De salarissen mogen weer stijgen.
- Het mbo krijgt vanaf volgend jaar jaarlijks 25 miljoen euro voor een excellentieprogramma en het bevorderen van internationalisering. Daarnaast is er 75 miljoen extra beschikbaar voor technische en andere mbo-opleidingen.

Cultuur
- De Nederlandse filmindustrie krijgt jaarlijks 20 miljoen euro extra om productiever en concurrerender te worden.

Economische Zaken
- Voor extra koopkrachtmaatregelen is elk jaar 160 miljoen vrijgemaakt.
- In 2015 komt 100 miljoen extra beschikbaar voor het bestrijden van schijnconstructies.
- Werknemers die zich willen omscholen naar een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, krijgen een WW-uitkering voor de omschooluren. Een zogenoemde brug-WW.
- Er komt een Toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dat fonds is bedoeld voor investeringen in innovatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve kleine en middelgrote bedrijven.
- Ondernemers worden gestimuleerd om te werken met duurzame energiebronnen, zodat hun energierekening omlaag kan. Daarvoor is 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Verder trekt het kabinet 35 miljoen euro uit voor het stimuleren van groen ondernemerschap en duurzame innovatie.

Justitie
- Het Openbaar Ministerie krijgt volgend jaar 5 miljoen euro extra. In 2016 zal dat 10 miljoen zijn en vanaf 2017 komt er 20 miljoen bij.
-  Voor het opvangen van asielzoekers wordt eenmalig een bedrag van 375 miljoen uitgetrokken. Voor noodhulp en opvang in de regio komt eenmalig 570 miljoen vrij.

Koningshuis
- Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een hogere uitkering. Hij ontvangt 823.000 euro, dat is 6.000 euro meer dan dit jaar. Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt licht, met 2.000 euro naar 326.000 euro. De verhoging is niet structureel.
- Het koningshuis staat in totaal voor 40.085.000 euro in de boeken. Dat is 98.000 euro meer dan dit jaar.

Koopkracht
- Volgens het kabinet gaat 71 procent van de huishoudens er in koopkracht op vooruit. Gemiddeld groeit de koopkracht met zo'n 0,5 procent.
- Inkomens tot 2.600 gaan gemiddeld 0,5 procent omhoog. De groep met een inkomen van 2.600 tot 5.200 euro gaat 0,25 procent in de plus. Voor inkomens vanaf 5.200 euro is de stijging zelfs 0,75 procent.
- Alleenstaande ouders met minimumloon gaan er volgend jaar 10 procent op vooruit. Alleenstaande ouders met een modaal inkomen gaan er 2 procent op vooruit.
- Alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen gaan er 2,5 procent op achteruit.
- Iets meer dan de helft, 57 procent, van de ouderen krijgt volgend jaar meer koopkracht. Gemiddeld genomen komt de koopkracht van alle ouderen uit op 0 procent.

Economische groei
- De economische groei wordt voor 2015 geraamd op 1,25 procent. 
- Het begrotingstekort zal naar verwachting uitkomen op 2,2 procent. Dat is ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent.
- Het aantal werkzoekenden daalt van 650.000 naar 605.000.
- De staatsschuld zal volgend jaar uitkomen op 467,2 miljard euro. Dat komt neer op 70 procent van het bruto binnenlands product.

Bron: nu.nl