Saldinisten krijgen brief Belastingdienst

Saldinisten zijn belastingplichtigen die voor het einde van het jaar grote bedragen aan contant geld opnemen van hun rekening, die zij in het begin van het daaropvolgende jaar weer terugstorten. Deze mensen proberen zo bedragen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken. Contant geld moet echter ook worden opgeven bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in box 3.

Vorig jaar heeft de Belastingdienst een deel van de vermeende saldinisten aangeschreven. Zo werd daarna € 11,6 miljoen extra vermogen over 2014 aangegeven. Daarnaast werden over oudere jaren verbeterde aangiften ingediend. Dit jaar zal de Belastingdienst hier opnieuw aandacht aan besteden.