Schenkingsaangifte 2015 voor 1 maart!

Heeft u in 2015 een schenking ontvangen? In dat geval kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2016 aangifte moet doen. Dat moet in ieder geval als een kind van zijn ouders een schenking heeft ontvangen van meer dan € 5.277. Maar ook als u een schenking heeft ontvangen en daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 25.322) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 52.752). U kunt alleen gebruikmaken van deze schenkingsvrijstellingen als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.