Tarief winstbelasting omlaag?

De coalitie sorteert voor op het verder verlagen van de vennootschapsbelasting (vpb), als onderdeel van de brede heroverweging die wordt gehouden na het in stand laten van de dividendbelasting.

Haagse bronnen zeggen tegen De Telegraaf dat het tarief voor grote bedrijven ten minste wordt teruggeschroefd naar het tarief dat in het regeerakkoord is afgesproken (21 procent in 2021). Dit zou ongeveer 500 miljoen kosten.

Het vpb-tarief voor grote bedrijven werd juist vlak voor Prinsjesdag minder snel verlaagd dan eerder aangekondigd om het schrappen van de dividendtaks te dekken (22,25 procent in 2021). Maar nu het schrappen wordt ’heroverwogen’, komt er geld vrij voor belastingverlaging.

De regeringspartijen praten donderdagavond op het ministerie van Financiën verder over alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting. Prominent op tafel ligt in ieder geval een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven, bevestigen ingewijden. “We gaan horen welke voorstellen het kabinet doet'', aldus de kersverse fractieleider van D66, Rob Jetten. Het is zijn eerste overleg met de overige coalitiepartijen. Ingewijden verwachten een vervolg van de discussie tijdens het normale coalitieoverleg maandag. Eind volgende week zou een en ander dan bezegeld moeten worden.

Het kabinet kondigde eind vorige week aan dat de veel bekritiseerde afschaffing van de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders, wordt heroverwogen. Daarmee is het schrappen van de taks van tafel, aldus waarnemers. De coalitiepartijen zeiden eerder al dat het voor de hand ligt de begrotingsruimte die daardoor ontstaat, volgend jaar 1,9 miljard euro, te benutten voor andere vormen van lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

De coalitie denkt ook na over handhaving van de zogenoemde expat-regeling. Die voordelige fiscale regeling voor buitenlandse werknemers zou worden ingeperkt van acht naar vijf jaar. Ook belastingmaatregelen die nadelig uitpakken voor directeuren-grootaandeelhouders, staan mogelijk op de tocht.

Oproepen van de oppositie om ook de burger te laten meeprofiteren, of te investeren in de publieke sector, lijkt de coalitie naast zich neer te leggen. De regeringspartijen vinden nog altijd dat de lastenverlichtingen die zijn afgesproken in het regeerakkoord, evenwichtig zijn verdeeld tussen bedrijven en huishoudens.

(ANP)