Tweede Kamer steunt afwikkeling pensioen in eigen beheer

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer steunen de afwikkeling van de fiscale faciliteit voor pensioen in eigen beheer (PEB). Directeur-grootaandeelhouders (DGA) hebben dat nu in hun eigen bedrijf zitten.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil van deze fiscale faciliteit af. Over twee weken zal Wiebes zijn definitieve keuze maken, maar hiervoor moet hij nog een aantal knelpunten oplossen. Tijdens de vaste Kamercommissie Financiën woensdag bleek al wel dat vrijwel alle partijen de fiscaal aantrekkelijke afkoopregeling steunen, in combinatie met een alternatieve spaarmogelijkheid binnen de eigen onderneming. Het voorstel dat Wiebes gaat uitwerken zorgt er voor dat DGA’s tegen 70% van de fiscale waarde van hun pensioenreserve kunnen afrekenen met de fiscus. De PvdA vindt die korting van 30% wel heel royaal, maar blokkeert het plan niet. Wiebes gaf toe dat de schatting is dat er sprake is van een miljarden belastingvoordeel. Toch gaat de schatkist er op vooruit met deze regeling, een ‘fiscale perpetuum mobile’, noemde Wiebes het. Dat de Staat toch meeprofiteert komt doordat de regeling feitelijk wordt betaald uit de inkomsten die de fiscus ooit zou mislopen bij voortbestaan van de PEB, als gevolg van ‘ongelukken’ met de opgebouwde reserves waarover wel fiscale aftrek is genoten, maar die niet meer tot uitkering komen.

Bron: FD