Uitgaven aan onderzoek en innovatie nemen toe

Bedrijven en instellingen geven steeds meer uit aan onderzoek en ontwikkeling. Hun zogeheten R&D-uitgaven stegen vorig jaar met 3 procent tot ruim 13,6 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitgavenpost stijgt al enkele jaren. Het gaat bijvoorbeeld om geld voor de aanschaf van apparatuur of investeringen in laboratoria. Bedrijven spendeerden hieraan met een totaalbedrag van 7,5 miljard euro het meest. Publieke onderzoeksinstellingen gaven samen ruim 1,6 miljard euro uit, het hoger onderwijs was goed voor bijna 4,4 miljard euro.

Het leeuwendeel van deze bedragen is bedoeld voor praktische innovaties. Publieke researchinstellingen geven relatief wel meer uit aan fundamenteel onderzoek dan bedrijven. Fundamenteel onderzoek betreft studies die zijn gericht op de vergroting van wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld het zoeken naar een allesomvattende theorie in de natuurkunde of het ontrafelen van biologische mechanismen.

Van het onderzoeksgeld in het hoger onderwijs is het meeste bestemd voor de medische wetenschap. 32 procent van de R&D-uitgaven gaat daarheen. De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen zijn samen goed voor ruim 34 procent. Sociale wetenschappen als economie, sociologie en psychologie omvatten 20 procent van het budget.

Bron: ANP