VNO-NCW: vorm pensioen in eigen beheer (PEB) om tot oudedagssparen in eigen beheer (OSEB)

Met het oog op de inbreng voor het schriftelijk overleg over de brief van het kabinet van 17 december 2015 inzake oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB), vraagt VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal punten.

Het omvormen van pensioen in eigen beheer tot het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) is volgens de werkgeversorganisatie de enige begaanbare optie.

Hierdoor wordt de dividendklem opgelost, zodat ondernemers weer dividend kunnen uitkeren. De omzetting kan geheel geruisloos plaatsvinden, zodat geen absurde belastingschuld ontstaat. Daarbij blijft voor de ondernemer mogelijk om binnen de onderneming gefacilieerd pensioen op te bouwen, zodat de middelen voor de onderneming beschikbaar blijven. Op deze wijze wordt ook het toekomstige investeringspotentieel van deze ondernemingen niet beperkt, aldus VNO-NCW.