Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kan u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Daartegenover moet uw afnemer de afgetrokken - maar niet betaalde - btw uit eigen beweging in zijn of haar btw-aangifte corrigeren. LET OP: als de debiteur de factuur later toch nog betaalt, moet u de btw dan aangeven en betalen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Ook uw afnemer kan dan alsnog de betaalde btw weer in aftrek brengen.