Vraag en antwoord over bijtelling hybride auto

Ik heb in juli 2012 een hybride auto gekocht en deze als zakelijke auto aangemerkt voor mijn eenmanszaak. De afgelopen jaren gold voor deze auto een 0% bijtelling waarvan ik heb begrepen dat deze 5 jaar zou gelden. Vanaf wanneer wordt de bijtelling aangepast en welk bijtellingspercentage is dan van toepassing?

Antwoord
De bijtelling van het moment van aankoop geldt voor 60 maanden, dus vanaf augustus 2017 geldt een ander percentage. Als er nu een auto wordt gekocht geldt de 22% bijtelling. Dat percentage geldt echter voor auto’s die vanaf 1 januari 2017 worden gekocht. Oude hybride auto's waarvan de 60-maandsperiode afloopt, vallen echter terug op de oude 25%. Dit betekent voor u dat 2017 tijdsevenredig 0% en 25% geldt.

Fiscaal kan het aantrekkelijk zijn de auto vanwege deze bijtelling over te brengen naar het privévermogen. De vraag is of dat is toegestaan. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt dat voor het overbrengen naar privé een bijzondere omstandigheid nodig is. Toegepast op een auto kan hierbij worden gedacht aan een ingrijpende wijziging van het gebruik, een aanpassing van de inrichting van de auto of een wetswijziging. Toen deze auto werd gekocht, was al bekend dat de verlaagde bijtelling slechts 60 maanden zou gelden. Wij achten de kans groot dat de belastingdienst deze wijziging van de bijtelling niet als bijzondere omstandigheid ziet en niet akkoord gaat met de overgang van de auto naar privé tenzij er ook andere omstandigheden zijn.