Vraag en Antwoord: Toestemming (ex) partner nodig voor afkoop pensioen?

Vraag:
Ik ben enig directeur grootaandeelhouder van mijn Holding BV. Nu het mogelijk is om het in mijn eigen BV opgebouwde pensioen af te kopen wil ik dat gaan doen. Is daarvoor toestemming van mijn ex- partner nodig?

Antwoord:
Een lastig aspect van het “uitfaseren van het pensioen in eigen beheer” is de positie van de (gewezen) partner. Voor afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting is inderdaad toestemming van de (gewezen) partner vereist. Het betreft de echtgenoot of geregistreerde partner dan wel de partner in de zin van de pensioenovereenkomst. Dat kan anders zijn indien de eventuele huwelijkse voorwaarden uitsluiting van pensioenverevening bevatten. Bij echtscheiding vindt in beginsel pensioenverevening plaats. Hierdoor krijgt de partner een rechtstreekse aanspraak op de uitvoerder (de BV). Als in dat geval het pensioen wordt afgekocht dan moet de ex-partner daar toestemming voor verlenen.