Waarom wordt vakantiegeld in 2015 zwaarder belast?

Op loonstrookjes van werknemers is de verwerking van enerzijds de te betalen belasting en aan de andere kant de inkomensafhankelijke arbeidskorting complexer geworden. Om te voorkomen dat veel werknemers in 2016 met een nafheffing worden geconfronteerd bij de uiteindelijke belastingaanslag over 2015, is besloten bij bijzondere beloningen zoals het vakantiegeld alvast van rekening te houden met de afbouw in de heffingskortingen.

In de praktijk betekent dit dat vooral werknemers met hogere inkomens in mei netto minder overhouden van de vakantietoeslag van 8 procent.
Iemand met een salaris van tweeënhalf keer modaal, ofwel 6.655 euro per maand, ontvangt 256 euro minder vakantiegeld. Een werknemer met een salaris van anderhalf keer modaal (3.993 euro per maand) houdt netto 242 euro minder vakantiegeld over en twee keer modaal (5.324 euro per maand) gaat met 204 euro minder op vakantie.
Een modaal inkomen  van 2.662 euro bruto per maand moet het met 59 euro minder doen. Mensen met een minimumloon gaan er niet op achteruit.