Welke overeenkomst moet ik sluiten met een zzp'er nu de VAR in 2016 verdwijnt?

Per 1 april gaat de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) verdwijnen. De opdrachtgever en de zzp’er kunnen dan een modelovereenkomst gebruiken om afspraken te maken over het werk. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffing hoeft in te houden.

Ter vervanging van de VAR komen er modelovereenkomsten. Er zijn algemene overeenkomsten en overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

Algemene modelovereenkomsten
Deze overeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van de algemene overeenkomst werkt. Het soort werk of branche is dan niet van belang

Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
Sectoren, branches, ondernemers en zzp’ers hebben deze overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Ze zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. Er zijn overeenkomsten voor bijvoorbeeld de ICT, het onderwijs, bouw, vervoer en medische beroepen. Als een zzp’er volgens een van deze contracten wordt ingehuurd, heeft de opdrachtgever zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en hoeft geen loonheffing in te houden. De overeenkomsten kunnen direct worden gebruikt, aparte goedkeuring van de Belastingdienst is niet nodig. De overeenkomst is 5 jaar geldig.

Eigen overeenkomst met zzp’er gebruiken
Als u een eigen overeenkomst met de zzp’er afsluit moet deze overeenkomst vooraf worden beoordeeld door de Belastingdienst om zekerheid te hebben.

Overgangsregeling VAR
De geldigheidsduur van bestaande VAR’s wordt verlengd tot 1 april 2016. U heeft tot 1 januari 2017 de tijd om uw afspraken met zzp’ers aan te passen.

Nieuwe wetgeving over werken met zzp’ers
Deze wijzigingen staan in het Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), dat de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Bron: Ministerie van Financiën