Werkloosheid verder gedaald, vooral onder jongeren

De werkloosheid blijft dalen en dat is vooral te danken aan het feit dat meer jongeren aan de bak komen.

In mei zat 5,1 procent van de beroepsbevolking thuis zonder werk, dat was 5,3 procent in februari, rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral jongeren tot 25 jaar kwamen makkelijk aan een baan, de werkloosheid onder deze groep was in mei 9 procent, het laagste niveau sinds maart 2009. Het aantal jongeren met werk was sinds de crisis (2009) niet meer zo hoog, schrijft het CBS.

Meer jongeren fulltime aan de bak
In mei hadden 1,3 miljoen jongeren een baan, waarvan meer dan de helft (711.000) een baan van meer dan 12 uur in de week. Het aantal jongeren dat meer dan 12 uur per week werkte, daalde gestaag sinds de crisis in 2009, maar stijgt de laatste drie jaar weer.

Liever werken dan leren
Dat is ook terug te zien in het aantal jongeren dat geen onderwijs volgt, maar voltijd werkt. Dat daalde sinds 2007 van bijna 300.000 naar 190.000 in 2015. Vorig jaar steeg het aantal jongeren dat werkt in plaats van verder te leren weer iets, tot bijna 200.000.

Dat jongeren in trek zijn op de arbeidsmarkt is ook te zien in de daling van het aantal WW-uitkeringen. In mei waren dat er 386.000 volgens het UWV, 16.000 minder dan in april. WW-uitkeringen aan jongeren daalden met ruim 10 procent.

Krapte op arbeidsmarkt
Uitgesplitst naar sectoren is ook goed te zien dat vooral jongeren profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. In de uitzendbranche, waar veel jongeren werken, daalde het aantal uitkeringen relatief gezien het meest.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij, hij noemt het 'fantastisch' dat het aantal jongeren dat werkt, hoger is dan voor de crisis. "Dat is iets om trots op te zijn. En ook mooi om te zien dat zoveel jongeren hun dromen kunnen verwezenlijken. Maar we zijn er nog niet", aldus Asscher.

Werkloosheid onder ouderen daalt minder hard
Er is een kleine kanttekening bij al het goede nieuws over de werkloosheid: het aantal 55-plussers dat uit de WW ging, daalde maar met 2,2 procent. Dat is beduidend minder dan de gemiddelde daling van de werkloosheid.